Location of Universiti Putra Malaysia (UPM)

Location of Universiti Putra Malaysia (UPM)

  • Office

PEJABAT

ALAMAT

LOKASI

Pendaftar Pendaftar
Bangunan Canselori Putra,
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
Bursar Pejabat Bursar
Aras 2, Bangunan Canselori Putra,
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
  
Pejabat Pembangunan & Pengurusan Aset Pejabat Pembangunan & Pengurusan Aset
Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang,
Selangor Darul Ehsan
Pejabat Penasihat Undang-undang Pejabat Penasihat Undang-undang
Aras 4, Bangunan Canselori Putra, Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang,
Selangor Darul Ehsan
  • Office of the Vice Chancellor

PEJABAT NAIB CANSELOR

ALAMAT

LOKASI

Pejabat Naib Canselor Pejabat Naib Canselor
Tingkat 4, Bangunan Canselori Putra, 43400 UPM Serdang,
Selangor Darul Ehsan
 
Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm) Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi
Tingkat 3, Bangunan Canselori Putra, Universiti Putra Malaysia
43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan
Bahagian Audit Dalam Bahagian Audit Dalam
Aras 4, Bangunan Pejabat TNCPI,
Off Lebuh Silikon,
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang.
Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Pusat Jaminan Kualiti Pusat Jaminan Kualiti
Aras 4, Bangunan Pejabat TNCPI,
Off Lebuh Silikon,
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang.
  • Centre

PUSAT

ALAMAT

LOKASI

Alumni Pusat Alumni
Bangunan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Universiti Putra Malaysia
Off Lebuh Silikon
43400 UPM Serdang, Selangor
Antarabangsa Pusat Antarabangsa
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
Asasi Sains Pertanian Pusat Asasi Sains Pertanian
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor
Hubungan dan Jaringan Industri Pusat Hubungan & Jaringan Industri
Bangunan Jaringan Industri dan Masyarakat
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan
Islam Pusat Islam
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang
Kebudayaan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Pusat Kebudayaan Dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang
Kesihatan Universiti Pusat Kesihatan Universiti
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang
Selangor Darul Ehsan
Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar (PKPP) Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC) Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
Pembangunan Akademik (CADe) Pusat Pembangunan Akademik (CADe)
Tingkat 4
Bangunan Canselori Putra,
Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang,
Selangor Darul Ehsan
Pembangunan Keusahawanan Dan Kebolehpasaran Graduan (CEM) Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kebolehpasaran Graduan
Aras 1, Kompleks Mahasiswa
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor
Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang
Selangor Darul Ehsan
Pengimejan Diagnostik Nuklear (PPDN) Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang
Selangor
Pengurusan Penyelidikan (RMC) Pusat Pengurusan Penyelidikan
Bangunan Pejabat TNCPI
Tingkat 4 & 5
Off Lebuh Silikon,
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang.
Pusat Jaminan Kualiti (CQA) Pusat Jaminan Kualiti
Aras 4, Bangunan Pejabat TNCPI,
Off Lebuh Silikon,
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang.
Sukan Pusat Sukan
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang
Selangor Darul Ehsan
Sumber & Pendidikan Kanser Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser
Tingkat 7, Blok Makmal A,
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang
Selangor
Transformasi Komuniti Universiti (UCTC) Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC UPM), Bangunan Jaringan Industri dan Masyarakat, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan

Divisions

BAHAGIAN

ALAMAT

LOKASI

Bahagian Hal Ehwal Pelajar Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Aras Bawah,
Bangunan Canselori Putra
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
Bahagian Kaunseling UPM Bahagian Kaunseling UPM,
Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang,
Selangor Darul Ehsan
Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik
Aras 1
Bangunan Canselori Putra,
Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang,
Selangor Darul Ehsan
Bahagian Keselamatan Bahagian Keselamatan 
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan