Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Related image

About Universiti Teknologi MARA (UiTM)

University Profile

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Motto and Vision

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Logo

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Client Charter

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Academic

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Faculties

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Academic Centres

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Admission

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Local Student

Universiti Teknologi MARA (UiTM) International Students

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Admission Requirement

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Contact

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

+603-5544 2000
 +603-5544 3999